Python SQL Server Bağlantı ve select
Ayrıntı
import pypyodbc
connection = pypyodbc.connect('''
DRIVER={SQL Server};
SERVER=SUNUCU_ADI;
DATABASE=VERITABANI_ADI;
UID=KULLANICI_ADI;
PWD=PAROLA''')
degisken1 = input("Sorgu yapmak istediğiniz sütunun adını yazın :")
degisken2 = input("Sorgu yapmak istedğiniz tablo adını yazın :")
cursor = connection.cursor()
cursor.execute("SELECT " + degisken1 + " FROM " + degisken2)
sonuc = cursor.fetchall()
for i in sonuc:
    print(i)

 

Not hakkında düşündüklerini yaz

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.