MS SQL Select to Insert
Kategori
Ayrıntı

MS SQL'de select sorgusundan gelen veriyi aynı tabloya insert şu şekilde yapılabilir.

Insert Into HedefTabloAdi
(
 Alan1,
 Alan2,
 Alan3
)
Select

 Alan1,
 Alan2,
 Alan3

From KaynakTabloAdi
Where Kosul

 

Not hakkında düşündüklerini yaz

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.